International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe? The True Finns and Sweden Democrats: Defenders of the Nordic Welfare State or Advocates of Social Conservatism?

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikko Kuisma, Mikael Nygård
Redaktörer: [Not known]
Publiceringsår: 2014
Förläggare: The 11th Conference of the Network for Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
Moderpublikationens namn: The 11th Conference of the Network for Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 04:50