Diet, stable isotopes and morphology of Eurasian perch (Perca fluviatilis) in littoral and pelagic habitats in the northern Baltic Proper

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mustamäki Noora, Cederberg Tony, Mattila Johanna
Förläggare: Springer Netherlands
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Environmental Biology of Fishes
Volym: 97
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 675
Artikelns sista sida, sidnummer: 689
eISSN: 1573-5133

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:17