Assessment of Reproductive Biomarkers in Three-Spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus) from Sewage Effluent Recipients

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björkblom Carina, Mustamäki Noora, Olsson Per-Orik, Katsiadaki Ioanna, Wiklund Tom
Förläggare: John Wiley & Sons Ltd.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Environmental Toxicology
Volym: 28
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 229
Artikelns sista sida, sidnummer: 237
eISSN: 1522-7278

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:31