Guld och silver i bouppteckningar: De mest värdefulla ägodelarna i bouppteckningar från Åboland och Åland under 1700-talet och 1800-talet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Huldén
Förläggare: Finlands fornminnesförening
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Finskt museum
Volym: 2010-2011
Artikelns första sida, sidnummer: 66
Artikelns sista sida, sidnummer: 82
eISSN: 0355-1814


Nyckelord

Probate records

Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 05:38