Towards continuous growth in industrial solutions business: development of a servitization logic for conquering the market challenges

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Liinamaa, Olga Perminova
Redaktörer: Tim Baines, David Harrison
Förlagsort: Birmingham
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Aston Business School
Moderpublikationens namn: Servitization : the theory and impact. Proceedings of the spring servitization conference 18–19 May 2015, SSC2015
Artikelns första sida, sidnummer: 178
Artikelns sista sida, sidnummer: 185
ISBN: 978-1-85449-492-4

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 08:06