Meta-analysis on the effects of exotic plants on the fitness of native plants

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jauni M, Ramula S
Förläggare: Urban und Fischer Verlag
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics
Volym: 17
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 412
Artikelns sista sida, sidnummer: 420
eISSN: 1618-0437

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 01:09