Antibacterial properties of nanostructured glass surfaces

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruut Kummala
Förläggare: Aalto University
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:51

Dela länk