Antibacterial properties of nanostructured glass surfaces

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruut Kummala
Förläggare: Aalto University
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 04:53