Pipe section raw material quality measurements and quality's effect on runnability

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Erik Lindroos
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 132

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:58