Comparison and evaluation of exhaust gas backpressure calculation and measurement results

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexander Héd
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 125

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:51