Satisfaction and continuance with a learning management system: Comparing perceptions of educators and students

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Najmul Islam Nasreen Azad
Förläggare: Emerald Group Publishing Limited
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: International journal of information and learning technology
Volym: 32
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 123
eISSN: 2056-4899

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:52