Voice disorders in teacher students - a prospective study and a randomized controlled trial

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Christine Ohlsson, Eva M. Andersson, Maria Södersten, Susanna Simberg, Silwa Claesson, Lars Barregård
Förläggare: Mosby, Inc.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Voice
Tidskriftsakronym: J Voice
eISSN: 1873-4588

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:56