IntercultturAd – Werbung interkulturell: Wirtschaftskommunikation interdisziplinär und international

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christopher M. Schmidt
Redaktörer: Christopher M. Schmidt
Förlagsort: Wiesbaden
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Werbekommunikation in der Wirtschaft. Mediengerecht, praxisorientiert und interdisziplinär
Seriens namn: Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation (EUKO)
Nummer i serien: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
ISBN: 978-3-658-20814-1
eISBN: 978-3-658-20815-8

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:15