Den seglivade kommundirektörsmakten. Lokalpolitiskt ledarskap i Finland.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Siv
Redaktörer: Nils Aarsether, Knut H. Mikalsen
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Gyldendal Akademisk
Moderpublikationens namn: Lokalpolitisk lederskap i Norden
Artikelns första sida, sidnummer: 88
Artikelns sista sida, sidnummer: 111
ISBN: 978-82-05-48939-4

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:45