Delaktighet - en central aspekt av demokrati inom småbarnspedagogik

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marina Lundkvist
Editors: Eva Ahlskog-BJörkman & Ann-Christin Furu
Publisher: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 37
Start page: 39
End page: 54
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-28-09 at 03:29