Reactive dissolution of sedimentary rocks in flue gas desulfurization : modeling and experimental investigation

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cataldo De Blasio
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
ISBN: 978-952-12-2482-9

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:18