Formal Reasoning about Resilient Goal-Oriented Multi-Agent Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linas Laibinis, Inna Pereverzeva, Elena Troubitsyna
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 34
ISBN: 978-952-12-3207-7

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:29