Icke-vinstmaximerande organisationer och reformer av den offentliga sektorn

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Grönblom
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 02:41