Counteracting bacterial biofilms: the potential of natural product-based anti-infectives

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adyary Fallarero, Malena Skogman, Suvi Manner, Anna Hiltunen, Pia M. Vuorela
Förläggare: Suomen Farmasialiitto
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Dosis
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 54


Nyckelord

Anti-biofilm, Anti-infectives, Bacterial biofilms, Drug discovery, Natural products

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 02:59