QSCP-XVII : International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics : abstracts and program : August 19-25, 2012, Turku, Finland

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Sandberg, Jan-Henrik Smått
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Åbo Akademi
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 113
ISBN: 978-952-12-2761-5

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:53