För akademi och teologi - i tiden.: Avskedsföreläsning inför pensionering

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Tidskriftsakronym: TA/TT
Volym: 119
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 479
Artikelns sista sida, sidnummer: 485


Abstrakt

An essay based on the authors lecture when retiring from his chair as professor in theological ethics and philoosophy of religion in 2015. He puts his academic work in a wider framework of science and society.

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:29