Det immateriella kulturarvets drivkraft.: Lokalsamhällens roller i konventionen för tryggande av immateriellt kulturarv.

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Björkholm
Redaktörer: Anna Kanerva & Ritva Mitchell
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Elävä aineeton kulttuuriperintö.
Seriens namn: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja
Nummer i serien: 28
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 152
ISBN: 978-952-5573-56-5
ISSN: 1796-9263


Abstrakt

The section discusses intangible cultural heritage, the Unesco convention for its safeguarding (2003) and focuses on local communities. The book includes both my original text in Swedish and a Finnish translation.


Nyckelord

Cultural policy, Intangible cultural heritage, Traditional knowledge, Unesco

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:14