Kan Borgå stift reellt bli Svenska stiftet?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Redaktörer: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska kulturfonden
Moderpublikationens namn: Makten att kombinera : utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Artikelns första sida, sidnummer: 307
Artikelns sista sida, sidnummer: 318
ISBN: 978-951-9211-94-7

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 04:32