Kan Borgå stift reellt bli Svenska stiftet?

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gustav Björkstrand
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera : utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 307
End page: 318
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-18-09 at 05:27