Impulse control and expected suprema

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sören Christensen, Paavo Salminen
Förläggare: Preprint in ArXiv.org: 1503.01253
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:24

Dela länk