Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Carlsen
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 438
ISBN: 978-951-765-782-2
eISBN: 978-951-765-783-9

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:03

Dela länk