Generating the Logicome of a Biological Network

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charmi Panchal, Sepinoud Azimi, Ion Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
ISBN: 978-952-12-3250-3

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:25