Finlandssvenska ungdomars försvarsstrategier mot språkliga trakasserier: berättelser om konfliktfyllda etniska relationer

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Nyman-Kurkiala
Editors: Karin Creutz, Mika Helander
Publisher: Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Book title: Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund
Title of series: SSKH Meddelanden
Number in series: 79
Start page: 81
End page: 99
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892

Last updated on 2020-28-01 at 06:33