Finlandssvenska ungdomars försvarsstrategier mot språkliga trakasserier: berättelser om konfliktfyllda etniska relationer

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Nyman-Kurkiala
Redaktörer: Karin Creutz, Mika Helander
Förläggare: Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund
Seriens namn: SSKH Meddelanden
Nummer i serien: 79
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 99
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:03