Youth, Citizenship and Democracy: Findings from a youth survey in two Nordic regions

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kurkiala Jacob, Nyman-Kurkiala Pia, Grannäs Jan, Söderberg Patrik, Kyheröinen Joni
Redaktörer: 12th Conference of the European Sociological association
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Differences, Inequalities and sociological imagination - programme book
Artikelns första sida, sidnummer: 359
Artikelns sista sida, sidnummer: 360
ISBN: 978-80-7330-271-9
ISSN: 978-80-7330-271-9

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 05:48