Interpretive repertoires of transformative leadership represented by Finnish higher education institution rectors

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christa Tigerstedt
Redaktörer: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling Michael Uljens (red.) Educational leadership - theory, research and school development Michael Uljens (ed.)
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi Nr 3
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 163
Artikelns sista sida, sidnummer: 187
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3322-4
ISSN: 2343-2373

Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 04:02