En historisk rekonstruktion av pedagogiska ledarskapsdiskurser i Finland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Michael Uljens, Cilla Nyman
Editors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Number in series: 38
Start page: 13
End page: 40
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Last updated on 2020-09-07 at 04:56