Silvija Šiško: Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs 1588–1830. Sērija A /
Gesamtkatalog der fremdsprachigen Altdrucke Lettlands 1588–1830. Reihe A / The
union catalogue of foreign language ancient prints in Latvia, 1588–1830. Series A,
Riga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa 2013, 982 S.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jürgen Beyer
Förläggare: Harrassowitz
Förlagsort: Wiesbaden
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte
Volym: 39
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 101


Abstrakt

book review


Nyckelord

book review, Latvia, retrospective national bibliographies

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 04:39