Review/Recension Roberta Seelinger Trites Twenty-first-century Feminisms in Children's and Adolescent Literature. Jackson: University Press of Mississippi, 2018 (215 s.)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 03:28