Review/Recension Clémentine Beauvais & Maria Nikolajeva (red.), The Edinburgh Companion to Children's Literature

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 07:37