Luigi Malerba och djuren

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Clas Zilliacus
Editors: Maria Andersson et.al.
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Book title: Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
Number in series: 127
Start page: 119
End page: 124
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2020-15-08 at 05:29