Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling/Educational leadership - theory, research and school development

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi/Report from the Faculty of Education and Welfare Science
Nummer i serien: 38
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:09