Evidence of carbon nanoparticle–solvent molecule interactions in Raman and fluorescence spectra

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dolenko T, Burikov S, Laptinskiy K, Rosenholm JM, Shenderova O, Vlasov I
Förläggare: Wiley - V C H Verlag GmbH & Co. KGaA
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: physica status solidi (a)
Volym: 212
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 2512
Artikelns sista sida, sidnummer: 2518
ISSN: 1862-6319
eISSN: 1862-6319

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 05:05