Integral Representations of Certain Measures in the One-Dimensional Diffusions Excursion Theory

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paavo Salminen, Ju-Yi Jen, Marc Yor
Förläggare: Springer
Förlagsort: Switzerland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Lecture Notes in Mathematics
Volym: 2137
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
eISSN: 1617-9692

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:19