Introduction of Yersinia ruckeri biotype 2 into Finnish fish farms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ström-Bestor Maria, Mustamäki Noora, Heinikainen Sirpa, Hirvelä-Koski Varpu, Verner-Jeffreys David, Wiklund Tom
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Aquaculture
Volym: 308
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 5
eISSN: 1873-5622

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:55