Hydrogenation of L-arabinose and D-galactose mixtures over a heterogeneous Ru/C catalyst

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Víctor A. Sifontes Herrera, Farhan Saleem, Bright Kusema, Kari Eränen, Tapio Salmi
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Topics in Catalysis
Volym: 55
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 550
Artikelns sista sida, sidnummer: 555
ISSN: 1022-5528
eISSN: 1572-9028


Abstrakt

Complete hydrogenation of D-galactose and L-arabinose mixtures on a Ru/C catalyst was achieved with excellent selectivities exceeding 95 %. No unexpected effects of temperature and pressure were observed. A detailed kinetic model was derived to describe the simultaneous hydrogenation of the monomeric sugars.

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:12