Combining Unsupervised and Supervised Data Mining Techniques for Conducting Customer Portfolio Analysis

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhiyuan Yao, Annika H. Holmbom, Tomas Eklund, Barbro Back
Redaktörer: Perner P
Förläggare: Springer Berlin Heidelberg
Publiceringsår: 2010
Moderpublikationens namn: Advances in data mining, applications and theoretical aspects
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 6171

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 04:10

Dela länk