Experimental investigations into combustion behaviour of biomasses at single particle scale and in a 300 kW circulating fluidized bed with special focus on NO formation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Bernhardt, Dorith Böhning, Michael Beckmann, Oskar Karlström, Anders Brink
Redaktörer: Dorota Bankiewicz, Mia Mäkinen, Patrik Yrjas
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 563
Artikelns sista sida, sidnummer: 573
ISBN: 978-952-12-3222-0

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:00