A Conceptual Model for a Multiagent Knowledge Building System

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antonina Kloptchenko, Tomas Eklund, Adrian Costea, Barbro Back
Redaktörer: Olivier Camp, Mario Piattini
Förläggare: ICEIS Org
Publiceringsår: 2003
Förläggare: ICEIS
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2003)
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 223
Artikelns sista sida, sidnummer: 238

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 02:52