”Den Gaarden-Jensenska ligan”.: Ett smugglarnätverk i södra Österjön

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan A. Lundin, Fredrik Nilsson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Argus : årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska förening

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 04:32