Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund (red.)
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Number in series: 127
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2020-10-08 at 04:42