Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund (red.)
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Nummer i serien: 127
ISSN: 0347-5387

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 04:42

Dela länk