A Formalization of 3D NoCs

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maryam Kamali, Masoud Daneshtalab, Luigia Petre, Kaisa Sere
Redaktörer: Marina Waldén, Luigia Petre
Förläggare: TUCS General Publications
Publiceringsår: 2010
Förläggare: TUCS general publications
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 22nd Nordic Workshop on Programming Theory, NWPT'10
Volym: 57
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 81

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:39