Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Redaktörer: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska kulturfonden
Moderpublikationens namn: Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland.
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 166
ISBN: 978-951-9211-94-7

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 03:42