Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet?

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland.
Start page: 145
End page: 166
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-04-07 at 03:02